Kristendomskursus 

Dette kursus henvender sig til mennesker, der gerne vil lære mere om hvad kristendom og tro er for en størrelse. Kurset er udviklet og gennemprøvet i en dansk folkekirkelig kontekst og afholdes som en selvstændig aktivitet på baggrund af det foreliggende materiale, som kan beses på www.kristendomskursus.dk

Kurset er for alle, som gerne vil bruge tid til at sætte sig ind i den kristne tro. Det kræver ikke særlige forudsætninger eller nogen bestemt indstilling.

Hver aften begynder kl. 18.30 med spisning fordi fællesskab er en vigtig del af kurset. Derefter er der oplæg over aftenens tema. Efter oplægget er der samtale i grupper. Samtalen er en vigtig del af kurset. Det foregår i en tillidsfuld atmosfære, hvor alle kan komme til orde og dele tanker med de andre i gruppen. Enighed er hverken en forudsætning eller et mål for kurset.

Kurset løber over 10 hverdagsaftenen og udbydes efter behov. Har du spørgsmål om deltagelse i Kristendomskursus  kan du altid kontakte en af præsterne Jens Henrik Jakobsen, tlf. 2340 8197 eller Carsten Kofoed Espersen, tlf.: 2340 8133.