Menighedsrådsvalg 2020

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling.  

Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde: 

  1. Orienteringsmøde 
   Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 9. juni 2020. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
   Se annonce for Orienteringsmøde den 12. maj 2020
  2. Valgforsamling
   Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020 , hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
  3. Afstemningsvalg
   Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Menighedsrådet i Solvang Sogn og valgbestyrelsen arbejder i øjeblikket på at planlægge Menighedsrådsvalget 2020 i Solvang Sogn. Følgende er medlemmer: Jan Friberg (formand for valgudvalget), Nanette Zahrtmann, Jørn Johansen og Preben Schousboe (sekretær for udvalget). Har du spørgsmål eller kommentarer, kan disse rettes bestyrelsen. 

Vigtige datoer: 

  • Bekendtgørelse af orienteringsmøde - senest den 19. maj
  • Indbereting af antal menighedsrådsmedlemmer - senest den 1. maj 2020
  • Afholdelse af Orienteringsmøde - udsat pga. Corona til tirsdag den 9. juni 2020  
  • Bekendtgørelse af valgforsamling den 15. september 2020 - senest den 18. august 2020
  • Frist for optagelse på valglisten - senest den 1. september 2020 kl. 12.00
  • Frist for anmodning om ændringer vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. sognebåndsløsning, flytning mv. - senest den 1. september 2020 kl. 12.00
  • Afholdelse af valgforsamling - den 15. september 2020
  • Frist for offentliggørelse af valgforsamlingens resultat og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg - senest den 22. september 2020
  • Frist for indlevering af kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg - senest den 13. oktober 2020
  • Frist for valgbestyrelsen til at indberette i Valgsystemet, at der er modtaget kandidatlister, sådan at der skal afholdes afstemningsvalg - den
  • Eventuel afstemningsvalg - 17. november 2020
  • Konstituerende Menighedsrådsmøde afholdes - senest den 28. november 2020
  • 1. søndag i advent - det nye Menighedsråds periode begynder.

Læs samlet tidslinie herDer kan også findes mere informationer om Menighedsrådsvalget 2020

Følg i øvrigt med på denne side.