Church of Love er en landsdækkende menighed af farsi-talende,
dvs. mennesker som primært stammer fra Iran, men også Afghanistan.

”Vi bekender Jesus Kristus som Guds inkarnerede Ord og vores frelser
og vi tror på den treenige Gud, som han åbenbarer sig for os i Bibelen,
og vi bruger samme trosbekendelse som Folkekirken.”

I København holder Church of Love sine gudstjenester i Solvang Kirke.

Se Church of Loves aktiviteter på deres hjemmeside www.mohabat.net