Menighedsrådet

 

Nanette Zahrtmann, formand
tlf.: 5333 1242
e-mail: Nanette_z@hotmail.com
mail til Menighedsrådet: 7090@sogn.dk
Send sikker til menighedsrådet    
 

 

Arne Gørtz Kappelgaard, næstformand

 

Jan Friberg, kasserer

 

Alexander Schultz, kontaktperson til personalet
e-mail: kontaktperson@solvangkirke.dk
tlf.: 5270 6123

 

Jes Villum Engby-Larsen, kirkeværge
tlf.: 6128 6669

 

Jakob Riis, bygningssagkyndig

  ​Helene Viftrup Jensen
  Hans-Henrik Wederkinch Johansen
  ​Jens Andersen
  ​Michael Holtze Hal
  Richard Göran Westh-Jensen
 

 

 

 


Menighedsrådet er valgt for perioden 2021 - 2024
Se referater fra MR-møder her 

 

   Offentlige MR-møder