Begravelse/bisættelse

Ved dødsfald - vejledning til de efterladte

Ved dødsfald udsteder en læge dødsattest. Når dødsattesten er udstedt, anmeldes dødsfaldet til bopælssognet gennem en anmodning om enten jordbegravelse eller bisættelse af afdøde. Denne anmodning udfyldes af de efterladte på www.borger.dk med brug af eget MitID. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Var afdøde medlem af folkekirken, medvirker der normalt en præst ved begravelsen. Har afdøde før sin død udtrykt ønske om at blive enten begravet eller brændt, og om hvorvidt en præst skal medvirke, skal de efterladtes oplysninger stemme overens med afdødes ønsker. De efterladte modtager godkendelse fra begravelsesmyndigheden ved personregisterføreren, på om begravelsen kan gennemføres ifølge de efterladtes og afdødes ønsker. Samtidig videresendes der information om dødsfaldet til skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen.   

De efterladte vælger om de selv vil tage sig af de praktiske ting i forbindelse med begravelse,  eller om de overlader det til en bedemand. Personregisterføreren har til huse på sognets kontor, og er gerne behjælpelig med vejledning om proceduren i forbindelse med dødsfaldet. Ved brug af bedemand tager denne sig normalt af både anmodning og af de praktiske aftaler med kirken i bopælssognet for medlemmer af Folkekirken. Læs mere her om de praktiske forhold i forbindelse med dødsfald.


Den kirkelige handling

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde.  Her bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik. Den kirkelige handling forberedes ved en samtale mellem de pårørende og præsten. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Sognekontor

Solvang Kirke
Remisevej 10-12
2300 København S
Tlf.: 32 59 91 62
E-mail: solvang.sogn@km.dk 
Send sikker mail her med NemId - hvis du har brug for at sende følsomme oplysninger, som cpr-nr eller lign.

Kordegne og personregisterførere:
Gerd Lottenburger Viktor
Preben Schousboe

Åbningstider
Mandag - tirsdag - torsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
Onsdag kl. 10.30 - 13.00  

I sommerperioden 1 juli - 31. august holder kontoret lukket hver fredag.

Har du ikke mulighed for at møde op i kontorets åbningstid, kan du ringe (eller maile) og høre om kontoret ekstraordinært kan holde åbent på et andet tidspunkt. Kontoret er lukket weekenden og på helligdage.

Kirken er åben i kontorets åbningstid, både for dem, der gerne vil se kirken og for dem, der vil søge ro og stilhed. Kirken er i øvrigt åben i forbindelse med gudstjenester og andre aktiviteter eller efter aftale.

Find vej til Solvang Kirke