Fødsel

Anmeldelse af fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Det sørger jordemoderen for. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen indefor 14 dage med Nem ID på www.borger.dk
Anmeldelsen sendes automatisk til morens bopælssogn, hvor den registrerende myndighed ved personregisterføreren sørger for den endelige godkendelse af anmeldelsen.       

Fælles forældremyndighed

Gifte forældre har automatisk fælles forældremyndighed.
Ugifte forældre kan stadfæste ønsket om at varetage omsorgen og ansvaret for barnet i fællesskab med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette gøres inden udgangen af 28 dage efter fødslen på www.borger.dk
Se vejledning om fremgangsmåden på borger.dk HER

Anden form for faderskabsregistrering ansøges og udfærdiges ved F amilieretshuset.

Sognekontor

Solvang Kirke
Remisevej 10-12
2300 København S
Tlf.: 32 59 91 62
E-mail: solvang.sogn@km.dk 
Send sikker mail her med NemId - hvis du har brug for at sende følsomme oplysninger, som cpr-nr eller lign.

Kordegne og personregisterførere:
Gerd Lottenburger Viktor
Preben Schousboe

Åbningstider
Mandag - tirsdag - torsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
Onsdag kl. 10.30 - 13.00  

I sommerperioden 1 juli - 31. august holder kontoret lukket hver fredag.

Har du ikke mulighed for at møde op i kontorets åbningstid, kan du ringe (eller maile) og høre om kontoret ekstraordinært kan holde åbent på et andet tidspunkt. Kontoret er lukket weekenden og på helligdage.

Kirken er åben i kontorets åbningstid, både for dem, der gerne vil se kirken og for dem, der vil søge ro og stilhed. Kirken er i øvrigt åben i forbindelse med gudstjenester og andre aktiviteter eller efter aftale.

Find vej til Solvang Kirke