Sognet

Solvang sogn er stort og meget forskelligartet. Det afgrænses af Peder Lykkes Vej – Grønjordsvej, af Englandsvej og kommunegrænsen til Tårnby. Sognet omfatter det store byggeri fra 60-erne”Urbanplanen” (Remisevænget og Dyvekevænget), mange helårsbeboede haveforeninger, to store kollegier, det store plejehjem Peder Lykke Centret, en række større og mindre bebyggelser langs med Røde Mellemvej og Kongelundsvej samt indtil for nylig hele den sydlige del af Ørestad (Ørestad City og Ørestad Syd). Nu er afgrænses sognet og så af metrolinjen (mellem Grønjordsvej og Vejlands Alle) og kanalen øst for metrolinjen (Syd for Vejlands Alle).

Her bor mange mennesker og ca. 60% af dem er medlem af folkekirken – samme andel som i hele Københavns kommune.

Se mere om sognets statistik på www.sogn.dk