Anmeldelse af fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Det sørger jordemoderen for. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen indefor 14 dage med Nem ID på www.borger.dk
Anmeldelsen sendes automatisk til morens bopælssogn, hvor den registrerende myndighed ved personregisterføreren sørger for den endelige godkendelse af anmeldelsen.

Fælles forældremyndighed

Gifte forældre har automatisk fælles forældremyndighed.
Ugifte forældre kan stadfæste ønsket om at varetage omsorgen og ansvaret for barnet i fællesskab med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette gøres inden udgangen af 14 dage efter fødslen på www.borger.dk
Se vejledning om fremgangsmåden på borger.dk HER

Anden form for faderskabsregistrering ansøges og udfærdiges ved Statsforvaltningen

Til forældre født i udlandet

Vejledning til forældre som er fødselsregistreret i udlandet om verificering i forbindelse med fødsel:
Er man ikke født i Danmark, skal der iht. ny bekendtgørelse foretages en verificering af ens navne i forbindelse med fødslen og senest inden barnets navngivning.

Det sker her kirke-kontoret ved forelæggelse af original stemplet og signeret fødsels- og navneattest fra fødelandet oversat til dansk eller evt. engelsk. En sådan kan skaffes gennem fødelandets ambassade.
Der forevises tillige original opholdstilladelse og pas – og gerne vielsesattest.

Haves indfødsretsbevis forevises originalen i stedet for opholdstilladelse.

Nordisk fødte borgere skal i det omfang, hvor attesterne kan forstås på dansk, ikke sørge for yderligere oversættelse. De skal heller ikke forevise opholdstilladelse, da disse ikke benyttes indenfor regionen. Regler for nordisk fødte borgere vedr. opholdstilladelse kan ses HER